ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” 2567 NEW

ค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ และกิจกรรม Academic Show & Share 2023

ค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์ กิจกรรม General Knowledge Christmas” 2023

ค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “วันรัฐธรรมนูญ 2566”

ค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์ กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์เรื่องฮาโลวีน Halloween 2023

คลิกเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์ กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเกียรติบัตรฯออนไลน์การแข่งขันกีฬาสี ครั้งที่ 45

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ แบบทดสอบวัดความรอบรู้อาเซียน 2566

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 2023

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ การประกวดพานไหว้ครู 2566

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศครู – ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรสถาบันที่มาแนะเเนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2565

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา [23.7.2565]
ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) [18.6.2565]
ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) [18.6.2565]
ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร English Summer Course Online

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ประกวดคำขวัญแหล่งเรียนรู้พลิกฟื้นคืนชีพขยะ

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร การอบรมการพัฒนานวัตกรรม เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 2564

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ส่งผลงานรูปกระทงในกิจกรรมวันลอยกระทง 2564